Suwałki – miasto wielu kultur

0
429

Suwałki to prócz stolicy województwa podlaskiego – Białegostoku największe w tym rejonie miasto wojewódzkie. Jego historia sięga już roku 1688, kiedy to pojawiły się pierwsze informacje na jego temat. Następną datą, w której można odnaleźć wzmianki o Suwałkach to roku 1710, kiedy to klasztor kamedułów uzyskał od króla Augusta II zgodę na odbywanie się wszelkiego rodzaju targów i jarmarków, a w 1715 roku zostały ogłoszone miastem. Historia Polski pokazuje także, że w okresie zaborów miasto zostaje włączone do Królestwa Prus. Miało to miejsce w 1795 roku, kiedy to nasz kraj znalazł się pod zaborami.

Historia powstania Suwałk

Dwanaście lat później zostają one włączone w skład ówczesnego Księstwa Warszawskiego, by następnie w roku 1816 Suwałki stały się stolicą województwa augustowskiego, by następnie nowy plan regulacyjny miasta. Za jego sprawą na blisko 100 lat zdecydowano o kierunku zabudowy miasta. Na rok 1927 datuje się również pierwszą oficjalną liczbę mieszkańców wynoszącą 3753 mieszkańców.

Jednak największym wydarzeniem z jakim kojarzone są Suwałki, to nie wspomniana wcześniej liczba mieszkańców, ale narodziny jednej z najbardziej znanych polskich poetek i nowelistek okresu realizmu – Maria Konopnicka, autorska takich dzieł jak nowele: Dym, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy czy najpopularniejsza Nasza Szkapa. W tym mieście urodził się także jeden z najbardziej znanych polskich malarzy Alfred Wierusz – Kowalski. Na tym nie kończą się znane osobistości. W Suwałkach rodzi się także ostatni premier Rzeczypospolitej na uchodźstwie Edward Szczepanik. W roku 1919 Suwałki znajdują się już w granicach Rzeczpospolitej za sprawą wkroczenia wojska polskiego.

Rok 1940 to rok wcielenia miasta do Rzeczy niemieckiej i zmiana nazwy na Sodauen. W tymże również przeprowadzono masowe aresztowania tamtejszej inteligencji. W roku 1945 miasto staje się siedzibą powiatu, by trzydzieści lat później w roku 1975 stać się stolicą województwa. W ciągu następnych pięciu lat liczba mieszkańców rośnie do prawie 40 tysięcy, by w 1995 roku osiągnąć 65 tysięcy. W roku 1999 Suwałki na mocy przeprowadzanej wówczas reformy administracyjnej stają się miastem na prawach powiatu, którym są po dzień dzisiejszy.